22 Aralık 2018, Cumartesi

08:30-08:35

Açılış:

Dr. Güner Hayri Özsan

08:35-09:00

Ölçülebilir Kalıntı Hastalık ve Klinik Önemi:

Dr. Meral Beksaç

09:00-09:30

Akut Lösemide Ölçülebilir Kalıntı Hastalığın Klinik Önemi

Dr. İnci Alacacıoğlu

09:30-10:00

Lenfoid ve Myeloid Hücrelerin Gelişiminin İmmunfenotipik Değerlendirilmesi:

Dr. Klara Dalva

10:00-10:30

Lösemi İlişkili İmmunfenotip ve Değerlendirme Kriterleri:

Dr. İlknur Kozanoğlu

11:00-11:30

Kılavuzlar Ne Diyor?:

Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel

11:30-12:00

B- ALL’de Ölçülebilir Kalıntı Hastalık :

Dr. Zühre Kaya

12:00-12:20

T- ALL’de Ölçülebilir Kalıntı Hastalık:

Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel

12:20-12:40

AML’de Ölçülebilir Kalıntı Hastalık:  

Dr. İlknur Kozanoğlu

16:30-17:00

Sonuçların Değerlendirilmesi